Contests where Python code is allowed

Name
Exam Preparation V - Taking a Sample Exam
Regular Expressions (RegEx) - Lab
Първи стъпки в програмирането
Прости пресмятания
Логически проверки
По-сложни логически проверки
Повторения (цикли)
Чертане на фигурки с цикли
По-сложни цикли
2.2. Simple Calculations - Exam Problems