Contests where Python code is allowed

Name
Arrays and Methods - More Exercises
Dictionaries and Lists - More Exercises
Objects, Classes, Files and Exceptions - More Exercises
Strings and Regular Expressions - More Exercises
02. Първа конзолна програма
03. Четене и печатане на конзолата
04. Прости пресмятания
05. Логически изрази и проверки
06. Серия от проверки
07. Сложни проверки